“София (сънища и спомени)” – Владимир Левчев

Много обичам поезията и на двамата Левчеви, а последните години усилено клоня към Владимир Левчев. Това издание страшно ми хареса, може би заради нестандартната комбинация от стихотворения, спомени, сънища, места в София, снимки със семейството в различни периоди от живота, дори откъс от първия роман, който е започнал да пише на седем години. Няма да тълкувам персонификацията или игровата композиция, няма да влизам в дълги размисли за пролога и епилога, още по-малко пък за бележките на последните страници. Нито се чувствам подготвена, нито намирам смисъл. Споделям няколко неща от книгата, другото оставям на вас.

dav
dav
dav
dav

Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013

P.S. Събота ще я върна в Читалнята 🙂 А тук има стихове от Владимир Левчев.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s